Januari 2016

Angan-angan jadi impian
Impian jadi cita-cita

Projek Serius Sdn Bhd merupakan gabungan kepakaran 5 anak muda dari bidang yang berlainan. Pengalaman jatuh bangun dalam bidang perniagaan menjadi kekuatan utama syarikat ini dibangunkan iaitu untuk cuba menjadi antara pemain utama dalam penghasilan produk inovatif di Malaysia.

Profil Perniagaan
Image module
BEING SERIOUS MAKES US HOT

“Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”